Utbildningar i ansvarsfull marknadsföring m.m.

AGM håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i praktiken.

Utbildningarna är branschens sätt att säkerställa en hög kunskapsnivå hos företagen och bidra till ökat ansvarskännande. Genom kännedom om regelverket och förståelse för branschens rekommendationer och AGM:s arbete ökar både förmågan och viljan att göra rätt.

För medlemmar inom Sprit- & Vinleverantörsföreningen (SVL) samt hos Sveriges Bryggerier är de allmänna utbildningarna kostnadsfria.
AGM:s allmänna utbildningar är i mån av plats öppna även för icke-medlemmar. Icke-medlemmar får dock betala kurspris:

Ansvarsfull alkoholreklam 2500 kr/person
Ansvarsfull alkoholreklam i sociala medier 2000kr /person

Våren 2019 håller AGM utbildningarna Ansvarsfull alkoholreklam (grundkurs) och Ansvarsfull alkoholreklam i sociala medier (fördjupning).

AGM håller tillsammans med externa föreläsare även en ny kurs som heter ”Mutor, korruption och otillbörlig belöning”.

Ansvarsfull alkoholreklam (FULLT)

15 november kl 9-12 på Kungsgatan 35 i Stockholm.

Ansvarsfull alkoholreklam i sociala medier

22 november kl. 9-11 på Kungsgatan 35 i Stockholm. (FULLT)

 

 

Anmäl dig här – Ange vilken kurs/datum du vill gå.