Utbildningar i ansvarsfull marknadsföring m.m.

AGM håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i praktiken.

Utbildningarna är branschens sätt att säkerställa en hög kunskapsnivå hos företagen och bidra till ökat ansvarskännande. Genom kännedom om regelverket och förståelse för branschens rekommendationer och AGM:s arbete ökar både förmågan och viljan att göra rätt.

För medlemmar inom Sprit- & Vinleverantörsföreningen (SVL) samt hos Sveriges Bryggerier är de allmänna utbildningarna kostnadsfria.
AGM:s allmänna utbildningar är i mån av plats öppna även för icke-medlemmar. Icke-medlemmar får dock betala kurspris:

Ansvarsfull alkoholreklam 2500 kr/person
Ansvarsfull alkoholreklam i sociala medier 2000kr /person

Våren 2019 håller AGM utbildningarna Ansvarsfull alkoholreklam (grundkurs) och Ansvarsfull alkoholreklam i sociala medier (fördjupning).

AGM håller tillsammans med externa föreläsare även en ny kurs som heter ”Mutor, korruption och otillbörlig belöning”.

Ansvarsfull alkoholreklam
8 februari kl 9-12 på Kungsgatan 35 i Stockholm.

5 april kl 9-12 på Kungsgatan 35 i Stockholm

Anmäl dig här – Ange vilken kurs/datum du vill gå

 

Ansvarsfull alkoholreklam i sociala medier
15 februari kl. 9-11 på Kungsgatan 35 i Stockholm.

12 april kl. 9-11 på Kungsgatan 35 i Stockholm.

Anmäl dig här – Ange vilken kurs/datum du vill gå

 

Mutor, korruption och otillbörlig belöning

OBS NY LOKAL

30 januari kl. 9-11 på Kungsträdgårdsgatan 20 i Stockholm (Advokatbyrån Hannes Snellman granne med Systembolagets huvudkontor).

Var går gränsen går för mutor och korruption vid marknadsföring av alkoholhaltiga drycker? Hur kan man hålla sig på rätt sida av rättesnöret vid försäljning till Systembolaget och till serveringsställen? Vad behöver man tänka på vid användandet av nya marknadsföringskanaler som ”influencers” och andra typer av ambassadörer i sin marknadsföring? Kan man arrangera en säljtävling eller en vinprovning i Frankrike för kundens personal – och är reglerna annorlunda om gåvor eller bjudningar arrangeras utomlands?

Dessa är några av de intressanta och högst aktuella frågor som kommer diskuteras vid seminariet Mutor och korruption vid marknadsföring av alkoholhaltiga drycker som hålls den 30 januari 2019. Seminariet anordnas tillsammans med anti-korruptionsexperten Elisabeth Vestin och hennes kollegor från Hannes Snellman Advokatbyrå. Tid för diskussion kommer att finnas och frågor välkomnas!

Kursen vänder sig uteslutande till medlemmar i SVL resp. Sveriges Bryggerier.

 OBS! Begränsat antal platser

Anmäl dig här – Ange vilken kurs/datum du vill gå