Utbildningar i ansvarsfull marknadsföring

AGM håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i praktiken.

Utbildningarna är branschens sätt att säkerställa en hög kunskapsnivå hos företagen och bidra till ökat ansvarskännande. Genom kännedom om regelverket och förståelse för branschens rekommendationer och AGM:s arbete ökar både förmågan och viljan att göra rätt.

För medlemmar inom Sprit- & Vinleverantörsföreningen (SVL) samt hos Sveriges Bryggerier är de allmänna utbildningarna kostnadsfria.
AGM:s allmänna utbildningar är i mån av plats öppna även för icke-medlemmar. Icke-medlemmar får dock betala kurspris:

Ansvarsfull alkoholreklam 2500 kr/person
Ansvarsfull alkoholreklam i sociala medier 2000kr /person

Hösten 2018 håller AGM utbildningarna Ansvarsfull alkoholreklam (grundkurs) och Ansvarsfull alkoholreklam i sociala medier (fördjupning).

Ansvarsfull alkoholreklam
14 september kl 9-12 på Kungsgatan 35 i Stockholm.

16 november kl 9-12 på Kungsgatan 35 i Stockholm.

Ansvarsfull alkoholreklam i sociala medier
21 september kl. 9-11 på Kungsgatan 35 i Stockholm.

23 november kl. 9-11 på Kungsgatan 35 i Stockholm.

Introduktion till Dataskyddsförordningen (GDPR)
Ingen ytterligare kurs är planerad för närvarande.

 

Anmäl dig här – Ange vilken kurs/datum du vill gå

OBS! Begränsat antal platser