Utbildningar i ansvarsfull marknadsföring

AGM håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i praktiken.

Utbildningarna är branschens sätt att säkerställa en hög kunskapsnivå hos företagen och bidra till ökat ansvarskännande. Genom kännedom om regelverket och förståelse för branschens rekommendationer och AGM:s arbete ökar både förmågan och viljan att göra rätt.

För medlemmar inom Sprit- & Vinleverantörsföreningen (SVL) samt hos Sveriges Bryggerier är de allmänna utbildningarna gratis. Mot en kostnad finns det även möjlighet att ordna specifika utbildningar där AGM kommer ut till de enskilda företagen. Då kan man lägga fokus på särskilda behov, till exempel vad som gäller i samband med marknadsaktiviteter på krogen.

AGM:s allmänna utbildningar är i mån av plats öppna även för icke-anslutna till ovan nämnda branschföreningar till en kostnad. Det finns också möjlighet att diskutera ett eget utbildningstillfälle. Är du intresserad kan du kontakta AGM: agm@alkoholgranskningsmannen.se.  

Hösten 2017 håller AGM utbildningarna Ansvarsfull alkoholreklam (grundkurs) samt Ansvarsfull alkoholreklam i sociala medier (fördjupning).

Datum för höstens utbildningar är inte fastställda ännu.