Utbildningar i ansvarsfull marknadsföring

AGM håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i praktiken.

Utbildningarna är branschens sätt att säkerställa en hög kunskapsnivå hos företagen och bidra till ökat ansvarskännande. Genom kännedom om regelverket och förståelse för branschens rekommendationer och AGM:s arbete ökar både förmågan och viljan att göra rätt.

För medlemmar inom Sprit- & Vinleverantörsföreningen (SVL) samt hos Sveriges Bryggerier är de allmänna utbildningarna kostnadsfria.
AGM:s allmänna utbildningar är i mån av plats öppna även för icke-medlemmar. Icke-medlemmar får dock betala kurspris:

Ansvarsfull alkoholreklam 2500 kr/person
Ansvarsfull alkoholreklam i sociala medier 2000kr /person

Hösten 2017 och våren 2018 håller AGM utbildningarna Ansvarsfull alkoholreklam (grundkurs) samt Ansvarsfull alkoholreklam i sociala medier (fördjupning).

Ansvarsfull alkoholreklam
Datum för 2018 meddelas senare.

Ansvarsfull alkoholreklam i sociala medier
hålls den 10 november.
Tid för dessa är 9-11 och de äger rum på Kungsgatan 35 i Stockholm.

OBS! Fulltecknat

 

Anmäl dig genom att mejla agm@alkoholgranskningsmannen.se . Vänligen ange ditt namn, det datum som du vill gå samt namnet på din arbetsgivare