Utbildningar i ansvarsfull marknadsföring

AGM håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i praktiken.

Utbildningarna är branschens sätt att säkerställa en hög kunskapsnivå hos företagen och bidra till ökat ansvarskännande. Genom kännedom om regelverket och förståelse för branschens rekommendationer och AGM:s arbete ökar både förmågan och viljan att göra rätt.

För medlemmar inom Sprit- & Vinleverantörsföreningen (SVL) samt hos Sveriges Bryggerier är de allmänna utbildningarna gratis. Mot en kostnad finns det även möjlighet att ordna specifika utbildningar där AGM kommer ut till de enskilda företagen. Då kan man lägga fokus på särskilda behov, till exempel vad som gäller i samband med marknadsaktiviteter på krogen.

AGM:s allmänna utbildningar är i mån av plats öppna även för icke-anslutna till ovan nämnda branschföreningar till en kostnad. Det finns också möjlighet att diskutera ett eget utbildningstillfälle. Är du intresserad kan du kontakta AGM eller någon av branschföreningarna.

Aktuella utbildningar:

Fördjupad utbildning – Alkoholreklam i sociala medier

Datum:     31 maj 2017
Tid:            09:00 – 11:00
Plats:         Kungsgatan 35, Stockholm

AGM ger en fördjupad utbildning i reglerna för alkoholreklam i sociala medier. AGM går igenom vad som gäller för egna sociala kanaler samt vid samarbeten med s.k. influensers som t.ex. bloggare. Utbildningen varvar teori med konkreta exempel och olika praktiska tips.

Deltagaren bör ha gått grundläggande utbildning i ansvarsfull alkoholreklam eller ha motsvarande förkunskaper.

Utbildningen är endast öppen för medlemsföretagen i Sveriges Bryggerier resektive. Sprit och vinleverantörsföreningen och antalet platser är begränsat.

Utbildningen är kostnadsfri men anmälda deltagare som uteblir debiteras 500 kronor.

Anmäl dig här