Utbildningar i ansvarsfull marknadsföring

AGM håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i praktiken.

Utbildningarna är branschens sätt att säkerställa en hög kunskapsnivå hos företagen och bidra till ökat ansvarskännande. Genom kännedom om regelverket och förståelse för branschens rekommendationer och AGM:s arbete ökar både förmågan och viljan att göra rätt.

För medlemmar inom Sprit- & Vinleverantörsföreningen (SVL) samt hos Sveriges Bryggerier är de allmänna utbildningarna gratis. Mot en kostnad finns det även möjlighet att ordna specifika utbildningar där AGM kommer ut till de enskilda företagen. Då kan man lägga fokus på särskilda behov, till exempel vad som gäller i samband med marknadsaktiviteter på krogen.

AGM:s allmänna utbildningar är i mån av plats öppna även för icke-anslutna till ovan nämnda branschföreningar till en kostnad. Det finns också möjlighet att diskutera ett eget utbildningstillfälle. Är du intresserad kan du kontakta AGM eller någon av branschföreningarna.

Aktuella utbildningar:

Grundläggande utbildning i Ansvarsfull Marknadsföring

Datum:      21 mars 2017
.                  28 mars 2017
Tid:            09:00 – 12:00
Plats:         Kungsgatan 35, 111 56 Stockholm

Utbildningen syftar till att ge deltagarna ett helhetsgrepp över regelverket för alkoholreklam. Fokus riktas bland annat mot vad som gäller för alkoholreklam på internet och genom sociala medier samt för text och bild. Deltagarna ska efter utbildningen känna till vilka regler som finns, varför de finns samt vad reglerna innebär. Utbildningen varvar teori med konkreta exempel på reklam som bedömts av AGM, Marknadsdomstolen samt av Konsumentverket.

Utbildningen är gratis för medlemmar till SVL och Sveriges Bryggerier. Kostnaden för övriga är 3000 kr (exkl. moms)
Anmälda deltagare som uteblir debiteras 500 kronor.

Utbildningen den 28 mars är fulltecknad.