AGM granskar alkoholreklam

Alkoholleverantörernas granskningsman, AGM, bevakar hur företag marknadsför alkoholhaltiga drycker i Sverige. AGM är alkoholbranschens självreglering och AGM är alltså inte en statlig myndighet. Om ett företag bryter mot de lagar och etiska regler som finns för reklam för alkohol- och lättdrycker, har AGM rätt att ingripa och begära att marknadsföringen upphör. Motsvarande system finns för andra branscher och i andra länder och AGMs utlåtanden utgör god affärssed på området.

Vem som helst kan anmäla reklam till AGM, som utreder, prövar och fattar beslut i ärendet.

AGM heter Mattias Grundström. Mattias var tidigare ansvarig för tillsynen av marknadsföring av bland annat alkohol på Konsumentverket. Mattias har också varit förordnad som expert av regeringen i utredningen om alkoholreklam m.m. samt företrätt Sverige i EU-kommissionens expertgrupp om reklamregler.


AGM finansieras gemensamt av Sveriges Bryggerier och Sprit- och vinleverantörsföreningen.

2006 antog Sveriges Bryggerier, Sveriges Annonsörer, Sveriges Marknadsförbund och Sprit & Vinleverantörsföreningen en gemensam rekommendation för reklam på den svenska marknaden för alkoholhaltiga drycker och lättdrycker. Rekommendationen reviderades 2011 och utgör god affärssed på området.

AGM är alkoholbranschens självreglering och AGM är alltså inte en statlig myndighet. Motsvarande system finns för andra branscher och i andra länder och AGMs utlåtanden utgör god affärssed i Sverige. AGM finansieras gemensamt av Sveriges Bryggerier och Sprit- och vinleverantörsföreningen.

Medlemmar i Sveriges Bryggerier och Sprit- och vinleverantörsföreningen samt statliga- och kommunala myndigheter har rätt till kostnadsfri rådgivning i reklamjuridiska frågor.