Anmäl alkoholreklam

AGM bedömer alkoholreklam utifrån Rekommendationen för alkoholreklam och Alkohollagen. Ställ dig nedanstående frågor innan du anmäler en reklam.

ALKOHOLREKLAM SKA:

Vara måttfull

 • Är valet av plats (mediet) måttfullt?
 • Är innehållet måttfullt?
 • Är utformningen måttfull?
 • Hur ser marknadsföringen ut?
 • Ger text och bild saklig information?

ALKOHOLREKLAM SKA INTE:

Vara påträngande eller uppsökande

 • Är platsen eller reklamens utformning påträngande eller uppsökande?

Uppmana till konsumtion

 • Visas alkohol i situationer där det inte ska förekomma, t.ex. på arbetsplatser, vid bilkörning eller graviditet?

Rikta sig till eller skildra barn eller unga

 • Visas människor under 25 år på bilderna?
 • Har reklamplatsen eller sammanhanget främst unga besökare?

HUR ANMÄLER JAG?

Du kan anmäla en reklam per post (se adress till höger), e-post eller genom AGM:s formulär.

Anmälan ska innehålla:

 • Vilka regler du anser att reklamen strider mot
 • Vilket företag som står bakom reklamen
 • Var du såg reklamen
 • En kopia, länk eller ett foto av reklamen
 • Dina kontaktuppgifter* (namn, adress, e-post och telefonnummer).

*Dina kontaktuppgifter behövs för AGMs utredning, och för att du ska kunna ta del av AGMs beslut. De kommer inte att användas i ev. processer eller i offentliga uttalanden.