Ärende nr AGM 4/18: AB Svenska Sprit TBH – otillbörlig marknadsföring

Ärende nr AGM 4/18                                                                                                2018-04-12   Motpart: AB Svenska Sprit TBH Saken: Otillbörlig marknadsföring   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed. Bakgrund Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammat marknadsföring av alkoholdrycker från AB Svenska Sprit TBH. Marknadsföringen har skett genom annons i tidningen Expressen den 3 mars 2018 samt på webbplatsen www.svenskasprit.se. […]