Användning av ordet ”äkta” i reklamsammanhang

Med anledning av ett antal anmälningar till AGM samt en diskussion under 2015 vill AGM, efter samråd med Sveriges Annonsörer, som tillsammans med SVL, Sveriges Bryggerier och Sveriges Marknadsförbund står bakom näringslivets rekommendation för alkoholmarknadsföring, lämna följande förtydligande beträffande användning av ordet ”äkta” i alkoholreklamsammanhang. AGM avråder från att ordet ”äkta” används i reklamsammanhang. Det […]

Alkoglassen fälld

Reklam för en glass som innehåller fem volymprocent alkohol har fällts av Reklamombudsmannen (RO). AGM får frågor hur det kommer sig att denne inte ingripit mot den påtalade marknadsföringen. AGMs uppgift är att bevaka hur företag marknadsför alkoholhaltiga drycker i Sverige. Den aktuella produkten omfattas inte av reglerna för reklam eller försäljning av alkoholdrycker och […]

AGM syn på alkoholhaltig glass

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har fått en mängd frågor avseende marknadsföring för en glass som innehåller 5 volymprocent alkohol. AGM träffade Folkhälsomyndigheten redan i höstas och fick då beskedet att det enligt myndigheten rör sig om ett s.k. alkoholhaltigt preparat och inte en alkoholdryck. Det innebär att produkten inte omfattas av detaljhandelsmonopolet och som en följd av det […]

Kommentar angående marknadsföring av vinklubbar

Kommentar angående marknadsföring av vinklubbar Redan under hösten 2011 fällde Alkoholleverantörernas Granskningsman (AGM) bolaget Antipodes Wines som ligger bakom såväl Australian Wine Club som flera andra s.k. vinklubbar för otillåten marknadsföring. Antipodes valde dock att fortsätta strunta i svenska regler. För medlemsföretagen i alkoholbranschen är det viktigt att konkurrensen sker på lika villkor där respekten […]