Ärende nr AGM 12/14: Livets Goda AB – Medverkan till marknadsföring av whisky

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammat marknadsföring av alkoholdrycken Jura Prophecy. Marknadsföringen har skett genom annons i tidskriften Whisky & Bourbon som tillhandahållits på Öl- och whiskymässan i Stockholm. Tidskriften ges ut av Livets Goda AB. Som huvudregel är det förbjudet att i tidskrift annonsera för sådan alkoholdryck som har ett alkoholinnehåll som överstiger 15 volymprocent. Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.