Ärende nr AGM 6/13: Treasury Wine Estates Sweden AB – Reklambild vid marknadsföring av vin

Ärende nr AGM 6/13                                                                                                2013-05-14 Motpart: Treasury Wine Estates Sweden AB Saken: Reklambild vid marknadsföring av vin Bedömning Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed. Bakgrund Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av vinet Beringer Founders Estate. Marknadsföringen har skett genom en annons vilken, utöver bild på en förpackning, återgivit en tallrik […]

Ärende nr AGM 26/12: Pernod Ricard Sweden AB – Marknadsföring av alkoholdryck inne på säljställe

Ärende nr AGM 26/12               Motpart: Pernod Ricard Sweden AB   Saken: Marknadsföring av alkoholdryck inne på säljställe Bedömning Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed. Bakgrund Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av Absolut Vodka. Marknadsföringen ska enligt anmälaren ha skett den 29 september 2012 […]

Ärende nr AGM 12/11 – Användning av vissa uttryck i marknadsföring av vinet Castel Forte Appassimento

Ärende nr AGM 12/11                                                                                              2012-02-14 Motpart: Winepartners Nordic AB Saken: Användning av vissa uttryck i marknadsföring av vinet Castel Forte Appassimento Bedömning Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed. Bakgrund Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av vinet Castel Forte Appassimento. Vinet har marknadsförts med påståendena ”Ifall de italienska vinlagarna hade tillåtit […]

Ärende nr AGM 5/11 – Användning av vissa uttryck i marknadsföring av vinet Appassimento Tommasi

Ärende nr AGM 5/11                                                                                                2012-02-13 Motpart: Hermansson & Co AB Saken: Användning av vissa uttryck i marknadsföring av vinet Appassimento Tommasi Bedömning Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed. Bakgrund Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av vinet Appassimento Tommasi. Såvitt nu är av intresse återges två citat i den påtalade annonsen. […]

AGM fäller Dagens Industris vinklubb

Branschen tar i med hårdhandskarna och fäller en vinklubb och två importörer för brott mot alkohollagen och/eller brott mot marknadsföringslagen. De dömda bolagen är Dagens Industris vinklubb som drivs av Antipodes Wine, The Wineagency och Primewine AB. De båda sistnämnda bolagen har redan vidtagit åtgärder för att inte i framtiden behöva bryta mot lagen och […]