Anmäl alkoholreklam

Du kan anmäla reklam som strider mot Rekommendationen för alkoholreklam och Alkohollagen, och som förekommer i svenska medier*.

Du kan anmäla en reklam per post, e-post eller genom formuläret nedan.

Anmälan ska innehålla:

 • Vilka regler du anser att reklamen strider mot
 • Vilket företag som står bakom reklamen
 • Var du såg reklamen
 • En kopia, länk eller ett foto av reklamen
 • Dina kontaktuppgifter* (namn, adress, e-post och telefonnummer).

*Dina kontaktuppgifter behövs för AGMs utredning, och för att du ska kunna ta del av AGMs beslut. De kommer inte att användas i ev. processer eller i offentliga uttalanden.

Anmälningsformulär

Fyll i nedanstående *obligatoriskt

  Alkoholreklam ska vara måttfull
  Valet av plats (mediet) är inte måttfullt.Innehållet är inte måttfullt.Utformningen är inte måttfull.Text och bild ger osaklig information.

  Alkoholreklam ska inte vara påträngande eller uppsökande
  Platsen eller reklamens utformning är påträngande eller uppsökande.

  Alkoholreklam ska inte uppmana till konsumtion
  Alkohol visas i situationer där det inte ska förekomma, t.ex. på arbetsplatser, vid bilkörning eller graviditet.

  Alkoholreklam ska inte rikta sig till eller skildra barn eller unga
  Visas människor under 25 år på bilderna?Har reklamplatsen eller sammanhanget främst unga besökare?

  Vad anser du att reklamen strider mot?*

  Vilket företag står bakom reklamen?*

  Var såg du reklamen?*

  Ev. länk till reklamen

  Bifoga ev. fil (foto på reklamen) genom att trycka på knappen och välja fil på din dator.

  Jag heter

  Adress

  Postnummer

  Ort

  Telefon

  E-post